SLEVA 40%SLEVA 40%SLEVA 40%SLEVA 40%

GDPR
součást Obchodních podmínek

 

Ochrana osobních údajů Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost MIRIT, s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí, chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost MIRIT, s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. Společnost MIRIT, s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje?

Společnost MIRIT, s.r.o. na svých stránkách www.oohmode.cz zveřejňuje informace o produktech a službách, které nabízí, ale i informace o kontaktech na naši společnost, základní údaje o naší společnosti, nabídky atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje vyjma tvoří systém e-shop, kde není nutná registrace, ale uvedení základních údajů pro účely vlastního prodeje. Ostatní návštěvníci stránek, kteří nejsou zaregistrováni nejsou nijak omezováni v prohlížení internetového obchodu. Poskytnutá data pro registraci a nákup zboží jsou pravidelně mazána. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím e-mail na eshop@oohmode.cz / info@mirit.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Údaje, které shromažďujeme

Společnost MIRIT, s.r.o. provozuje stránky, na kterých můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Přístup k osobním údajům

Společnost MIRIT, s.r.o. pro vás připravil možnost vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat v záložce Přihlášení-uživatelský profil za účelem prohlížení a editování osobních údaje, které jste nám již poskytli. Sdělit nám, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Poskytneme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.

Proč tyto údaje shromažďujeme?

Společnost MIRIT, s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Společnost MIRIT, s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách.

Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako našeho zákazníka.

 

GDPR
Ochrana osobních údajů

Společnost MIRIT, s.r.o. se sídlem Ostrá 168, PSČ 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 47152664 („MIRIT, s.r.o.“), provozovatel internetového obchodu www.oohmode.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

A. Osobní údaje a jejich zpracování

A.1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje.
 • Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.

Marketingové zprávy neodesíláme  a tedy i neshromažďujeme.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi MIRIT, s.r.o. a zákazníkem
 • V rámci logů hlavně IP adresu, údaje poskytnuté prohlížečem (rozlišení, verze, operační systém, otisk), jazyk 
 • Jméno, příjmení, email, telefon a firma při pořádání akcí 

A.2. Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
  • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
  • Zákaznická podpora a zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
  • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace. Nakupujete-li u nás bez registrace, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.
  • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje, které jsou v co největší míře anonymizované.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Kamerové záznamy nepořizujeme.
 • Pořádání akcí. Údaje používáme na základě Vašeho souhlasu za účelem naplánování, zajištění a vyhodnocení akcí, které pořádáme. 
 • Marketingové nabídky.
  • Obchodní sdělení
   • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
   • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.
   • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
  • Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
  • Nakupujete-li u nás jako neregistrovaný, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.
  • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
  • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností MIRIT, s.r.o.
  • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností MIRIT, s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek oohmode.cz. a pro účely internetové reklamy společnosti MIRIT, s.r.o.. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

A.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

B. Zákaznické konto a nákup bez registrace